ARMIA, HISTORIA, POLITYKA, KULTURA

Plakat 2015 oficjalny.png
Aktualności

Start do Sejmu w 2015 roku

Ja, Piotr Marek, startuję w Okręgu Wyborczym numer 6 „Lublin”. Dostałem szansę kandydowania z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” we wspomnianym OKW 6. Jest to Lista numer 14, startuję z dość wysokiej pozycji 8. czytaj dalej

komentarze: 4
La Belle Aliance.jpg
Historia Wojskowości

200 lat po Waterloo (część wojskowa)

W roku 2015 mieliśmy okazję obchodzić dokładnie dwusetną rocznicę walk pod Waterloo. Pod wspólną nazwą tego starcia określa się kolektywnie bitwy pod Quatre Bras, Ligny, Waterloo i Wavre. Odbyły się one pomiędzy 16 a 19 czerwca 1815 roku. Część druga felietonu dotyczy aspektu wojskowego starć z 1815 roku. czytaj dalej

komentarze: 2
Historia Polityczna

200 lat po Waterloo (część polityczna)

Z politycznego punktu widzenia walki pod Waterloo były tryumfem świata konserwatywnego nad światem liberalnym, świata tradycyjnego nad światem rewolucyjnym, kulturowego chrześcijaństwa nad kulturowym wolnomularstwem. Część pierwsza dotyczy aspektu politycznego bitwy z 1815 roku. czytaj dalej

komentarze: 2
Historia Wojskowości

Przewaga armii poborowej nad zawodową

Podsumowując moją krótką wypowiedź, armia poborowa jest lepsza od zawodowej. Tego nie zapewnia armia zawodowa, bowiem czyni z żołnierza śmiecia, do którego się strzela jak do tarczy w imię ochrony mas, która otrzymała prawa za nic! Obowiązek powszechnej służby wojskowej winien dotyczyć zarówno kobiet jak i mężczyzn. czytaj dalej

komentarze: 11
Polityka

Multikulturalizm determinuje terroryzm?

         Wielokrotnie pisałem o tym, że ideologia multikulturalizmu jest niezgodna z tradycjami wszystkich państw Europy. Tradycje Europejskie są ściśle związane z dziedzictwem Cywilizacji Średniowiecza, którego jednonarodowe państwa kształtowane były przez pradawne zwyczaje przodków oraz zasady moralne chrześcijaństwa. Owocem syntezy zwyczajów przodków oraz religii katolickiej była kultura każ... czytaj dalej

komentarze: 2
Doktryny

Różne rodzaje nacjonalizmów

         Nacjonalizm jest doktryną polityczną, która naród uznaje jako wartość nadrzędną. Mylony jest często z szowinizmem, który jest jakby fanatyczną jego odmianą. Nacjonalistami nazywa się niekiedy aktywistów działających na rzecz niepodległości danego kraju, ale to jest raczej błędne. Tacy ludzie winni być raczej określani mianem „działaczy niepodległościowych”, lub mniej fortunnie „niepodl... czytaj dalej

komentarze: 2
Historia Polityczna

Nieznane kulisy stosunków polsko-niemieckich pomiędzy XVIII a XX wiekiem (część 2)

Przyjrzyjmy się kulisom relacji polsko-pruskich i polsko-niemieckich: Rok 1701. Żydzi w Polsce prowadzą pasożytniczą politykę, o czym wspomina Stanisław Staszic w książce Przestrogi dla Polski. Żydzi w tym czasie dokonują wywozu kapitału polskiego do Berlina. Umożliwia im to stworzenie w Prusach antypolskiego lobby, które popchnęło ten kraj do I rozbioru Polski. W książkach i podręcznikach n... czytaj dalej

komentarze: 12
Historia Polityczna

Nieznane kulisy stosunków polsko-niemieckich pomiędzy XVIII a XX wiekiem (część 1)

         Działacze Obozu Narodowego obszernie opisali stosunki polsko-rosyjskie. Wskazywali oni na dywersyjną działalność żydowską, jakobińską, demokratyczną oraz masońską w relacjach pomiędzy nami i wschodnimi sąsiadami. Dodam, że takowe są prowadzone jeszcze dziś. Zazwyczaj ich szkodliwa działalność polegała na wywoływaniu rewolt, konfederacji i zamieszek pogarszających relacje polsko-rosyjsk... czytaj dalej

komentarze: 2