ARMIA, HISTORIA, POLITYKA, KULTURA

Archiwum: marzec 2013

Historia Polityczna

Nieznane kulisy stosunków polsko-niemieckich pomiędzy XVIII a XX wiekiem (część 2)

Przyjrzyjmy się kulisom relacji polsko-pruskich i polsko-niemieckich: Rok 1701. Żydzi w Polsce prowadzą pasożytniczą politykę, o czym wspomina Stanisław Staszic w książce Przestrogi dla Polski. Żydzi w tym czasie dokonują wywozu kapitału polskiego do Berlina. Umożliwia im to stworzenie w Prusach antypolskiego lobby, które popchnęło ten kraj do I rozbioru Polski. W książkach i podręcznikach n... czytaj dalej

komentarze: 12
Historia Polityczna

Nieznane kulisy stosunków polsko-niemieckich pomiędzy XVIII a XX wiekiem (część 1)

         Działacze Obozu Narodowego obszernie opisali stosunki polsko-rosyjskie. Wskazywali oni na dywersyjną działalność żydowską, jakobińską, demokratyczną oraz masońską w relacjach pomiędzy nami i wschodnimi sąsiadami. Dodam, że takowe są prowadzone jeszcze dziś. Zazwyczaj ich szkodliwa działalność polegała na wywoływaniu rewolt, konfederacji i zamieszek pogarszających relacje polsko-rosyjsk... czytaj dalej

komentarze: 2